O škole

Vo svojom regióne je Stredná priemyselná škola technická Bardejov jedinou školou svojho druhu. V meste Bardejov existuje už 70 rokov a za ten čas vychovala mnoho žiakov, z ktorých mnohí zastávali a zastávajú významné funkcie nášho verejného života. Pôvodne vychovávala škola odborníkov v staviteľstve. Dnes má pomerne široké spektrum vyučovaných odborov. Snaží sa zohľadňovať najmä potreby pracovného trhu. V rámci CISCO Akadémie žiaci môžu získať certifikáty CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks a CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials. Okrem certifikátov škola zabezpečí pre svojich žiakov odbornú prax v zmluvných firmách. Na skvalitnenie vzdelávania využíva aj neformálne spôsoby výučby ako exkurzie do miestnych aj  zahraničných firiem, návštevy výstav a autosalónov na území SR a v zahraničí či výmenné pobyty v rámci projektu ERASMUS+. Škola sa dlhodobo zapája do rôznych projektov a súťaží, ktoré rozširujú odborné kompetencie žiakov, čím sa zvyšuje  ich pripravenosť pre potreby trhu práce.

Prejsť na začiatok