Vitajte

Názov projektu: Inovujeme a vzdelávame pre prax(Kód ITMS: 312011Z527).

Stredná priemyselná škola technická v Bardejove ukončila projekt „Inovujeme a vzdelávame pre prax“, ktorý bol orientovaný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce pomocou realizácie programov zameraných na zvýšenie kompetencií, ktoré sú pre to kľúčové. Realizácia projektu bola plánovaná na obdobie 30 mesiacov, pričom sa projekt kvôli COVID-19 predĺžil na 36 mesiacov (začiatok 09/2020 a ukončenie 07/2023).

Projekt „Inovujeme a vzdelávame pre prax“ (kód projektu: 312011Z527) bol realizovaný v rámci prioritnej osi 1 operačného programu Ľudské zdroje, na základe výzvy Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou (OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01).

Projekt bol orientovaný na cieľovú skupinu 250 žiakov a 24 učiteľov školy, a prebiehal počas 3 školských rokov. Celkové náklady na projekt boli naplánované na 229 455,42 €, výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku na 217 982,65 €.

Aktivity projektu:

V rámci projektu bude prebiehať niekoľko aktivít

 1. Aktivity zamerané na zvýšenie matematických, čitateľských, prírodovedných, finančných, jazykových zručností a gramotností žiakov a tiež ich IKT zručností.

Pre žiakov budú pripravené:

 • mimoškolské činnosti vo forme krúžkov:
  • 11a Literárne a jazykové praktikum:
  • 11b Cudzí jazyk v odbore:
  • 11c Elektrotechnická spôsobilosť:
  • 11d Internet veci a my:
  • 11e Správa servera:
  • 11f Cvičenia z počítačových sietí:
 • tematické workshopy:
  • 12a Dramatizácia
  • 12b Ludolfovo číslo π
  • 12c Fyzikálne javy a pokusy
  • 12d Podpora malého a stredného podnikania
  • 12e Rozvoj zručností v anglickom jazyku
  • 12f Vývoj mobilných aplikácií
  • 12g Internet veci (IoT) – moderné informačné technológie
  • 12h Nakonfiguruj si vlastnú sieť
 • Aktivity zamerané na podporu rozvoja profesijných kompetencií učiteľov

formou pedagogických klubov a samostatných vzdelávacích aktivít učiteľov (školenia). Zámerom projektu je podporiť rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov školy tak, aby boli pripravení efektívnejšie a úspešnejšie vzdelávať žiakov priamo vo výchovno-vzdelávacom procese.

Učitelia sa môžu zapojiť do nasledovných aktivít:

 • pedagogické kluby:
  • 14a Klub učiteľov ČG
  • 14b Klub učiteľov FG
  • 14c Klub učiteľov pre IKT zručnosti
  • 14d Klub učiteľov PrG
 • vzdelávanie učiteľov:
  • 13a Základy IT
  • 13b Správa systému Microsoft Windows Server
  • 13c Správa systému Linux
  • 13d Programovanie v jazyku Python
  • 13e Databázy SQL
  • 13f Vývoj mobilných aplikácií pre systém Android
  • 13g Grafické produkty Adobe
  • 13h Aktualizácia metód sebapoznávania s dôrazom na uplatnenie v edukačnom procese

Súčasťou realizácie projektu je koordinácia projektu, ktorá pozostáva z činností riadenia projektu, publicity, informovanosti a administrácie projektu a prebieha počas celej doby implementácie projektu.

Prejsť na začiatok